หน้า:คาถาทำนา - ครูอ้วน - ๒๕๐๘.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓

ให้เสด็จมาชมบายสี–เครื่องบัดพลี ตลอดจนผ้า ๓ สี ทั้งแก้วแหวนเงินทอง ขอเชิญขวัญแม่โพสพมารับและเสวยเครื่องเซ่นสังเวยให้สบาย ฯ

เสร็จแล้ว ให้เก็บเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นอยู่ตามท้องนาที่เก็บเกี่ยวใส่กระบุง เอาไม้ขอฉายทำคานหาม เอามาวางไว้ในยุ้งฉางให้ครบ ๗ วัน จึงอัญเชิญแม่โพสพไปสู่ที่สักการบูชาต่อไป ต่อจากนั้น จึงตัก–ตวงขายได้ตามสะดวก (มีข้อห้ามแต่โบราณกาลว่า ไม่ควรตัก–ตวงข้าวออกจากยุ้งฉางในวันอาทิตย์เป็นวันขาด)

พี่น้องชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติไทย และท่านพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งมวล ท่านคงทราบและประจักษ์ดีแล้วว่า "แม่โพสพ" มีพระคุณแด่พลโลกเพียงใด "แม่โพสพ" ได้เลี้ยงชีวิตเราท่านตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ตลอดจนทุกวันนี้ แม่โพสพทรงพระคุณ ๓๙ ประการ เทียบเท่ากับคุณแม่พระธรณี ๒๑ คุณแม่พระคงคา ๑๒ คุณแม่พระพาย ๖ มารวมกัน

ฉะนั้น กสิกรชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทุกครัวเรือนจึงควรจัดสร้างรูปแม่โพสพไว้สักการบูชาประจำบ้านเรือนของตน เพื่อคุ้มครองวงศ์สกุล ตลอดจนลูกหลานเหลน