หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

ในวาระที่ข้าราชการผู้จงรักภักดีในกรมมหาดเล็กหลวงได้มีโอกาศบำเพ็ญกุศลอุทิศทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเปนเอกอรรคมหาบุพพการี จึงพากันรู้สึกว่า ถ้าขาดของชำร่วย ก็จักเปนการบกพร่อง ในยุคนี้ นิยมกันว่า หนังสือเปนของชำร่วยดีกว่าอย่างอื่น เพราะมีคุณประโยชน์ไพศาล จึงเลือกหาในหมู่พระราชนิพนธ์ของพระองค์ซึ่งทรงเปนประมุขในหมู่จินตกะวีชั้นเยี่ยม จึงเห็นพ้องกันเปนส่วนมากว่า หนังสือ "นมัสการคุณานุคุณ" เปนการเหมาะด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ

 หนังสือนี้เปนคำสอนให้ระลึกถึงคุณประโยชน์ของชาติ สาสนา พระมหากษัตร์ แลบุพพการี