หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘

เสด็จกลับมานั้น จะได้พระราชลาภอันเลิศทั้ง ๓ ประการอันใหญ่หลวงประดุจดวงแก้วเพ็ชรรัตน คือ พระธรรมรัตนะ ๑ พระกระษัตราธิราช ๑ แลนางรัตนกัญญาอันเปนวงศ์กระษัตรเก่าใหม่ซึ่งเปนที่ชื่นชม จะได้ด้วยง่ายงามนั้นก็เพราะพระอุบายปัญญาอันใหญ่หลวง แลข้อในพระสุบินนิมิตรว่า เพ็ชรนั้นวางอยู่น่าพระที่นั่ง ล้นเกล้าฯ กรมพระราชวังบวรฯ ก็เสด็จเฝ้าอยู่ที่นั้น ทอดพระเนตรดูเพ็ชรแล้วจึงตรัสว่า เพ็ชรใหญ่เท่าผลหมากดิบหมากสง ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนั้น ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายว่า พระราชลาภอันเปนแก้วอันประเสริฐทั้ง ๓ ประการนั้นมิได้พ้นจากเงื้อมพระหัดถ์ ปรากฎในจักษุญาณุบาย ลันเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระโสมนัศในพระราชลาภอันวิเศษ อันมิควรที่จะได้นั้น ก็จะได้ดังพระไทยปราถนา ควรมิควร ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงขอพระราชทานพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ขอเดชะ ฯ