หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

นกยางจับหลังคาเรือนแถว พระสุบินข้อนี้ต้องในพระบาฬีว่า ปราสาทราชเคหา พยากรณ์ทำนายว่า ได้ทอดพระเนตรเห็นปราสาทราชเรือนหลวง พระสุบินข้อนี้เปนมหามงคลอันวิเศษ แลข้อซึ่งว่า ทอดพระเนตรเห็นนกยางจับเรือนแถวข้างปัจจิมทิศนั้น ต้องพระบาฬีในคัมภีร์พระปฐมสมโพธิ์บริเฉทโพธิสัพพัญญูว่า "เสตปกฺขสกุณาจตุวณฺณา จตุทิสาอาคนฺตฺวา" แปลว่า สกุณชาติ์ทั้ง ๔ เหล่า มีขนอันขาวมาแต่ทิศทั้ง ๔ เปนพุทธนิมิตร ทรงพระทำนายว่า เปนบุพนิมิตร จะได้ตรัสแก่พระโพธิญาณ แล้วบริษัททั้ง ๔ คือ กระษัตร, พราหมณ์, เศรษฐี, คหบดี, จะมาสู่สำนัก จะได้มรรคผล ซึ่งทรงพระสุบินข้อนี้ ถวายพยากรณ์ทำนายว่า จะมีหมู่บริษัทอันมีจิตรบริสุทธิอ่อนน้อมมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสำเร็จดังพระไทยปราถนา ข้อซึ่งพระสุบินว่า เสด็จเวียนไปหว่างฉาง เห็นหลุ่มเก่ามีรอยผู้ขุด จึงทรงไม้ซีกขุดดินไปฦกประ