หน้า:จมห ไต่สวนนายกุหลาบฯ - ๒๔๗๒.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสถาน
ตราของราชบัณฑิตยสถาน
จดหมายเหตุ
เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบ
ซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พิมพ์ในงานพระศพ
พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
ครบศตมาห
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร