หน้า:จมห ไต่สวนนายกุหลาบฯ - ๒๔๗๒.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(ง)

และยังมีเรื่องเนื่องมา ด้วยในไม่ช้านัก มีผู้นำกฎหมายฉะบับหลวงครั้งรัชชกาลที่ ๑ เช่นเดียวกันมาบอกขายที่หอพระสมุดสำหรับพระนคร ๓ เล่ม และยอมให้หอพระสมุดตีราคา ข้าพเจ้าตีราคาเล่มละ ๒๐ บาท ผู้ขายมีความยินดี บอกว่า ไม่รู้ว่า จะให้ราคามากถึงเท่านั้น ไปเสียทีนายกุหลาบหลอกซื้อเอาไปเสียเล่ม ๑ ให้ราคาเพียง ๒ บาทเท่านั้น เรื่องมีมาดังนี้.

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • นายกราชบัณฑิตยสภา
  • วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒