หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

อนึ่ง เมื่อครั้งยังเปนพระยาพหลฯ อยู่ในมณฑลราชบุรีนั้น เมื่อทรงพระราชดำริห์ตั้งคณะเสือป่าขึ้น พระยาพหลฯ ก็ได้เข้าสมัคแลได้เปนวิสามัญสมาชิกแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ครั้นกองเสือป่าตั้งออกไปถึงมณฑลราชบุรี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพหลฯ เปนผู้บังคับการเสือป่ามณฑลราชบุรีแต่เดิมมา ได้มียศเปนนายหมู่ใหญ่ แล้วเลื่อนเปนายกองตรี ครั้นย้ายไปรับราชการในมณฑลนครราชสิมา ก็โปรดให้เปนผู้บังคับการเสือป่าในมณฑลนครราชสิมา แล้วเปนผู้บัญชาการกองเสนาฝ่ายตวันออก มียศเปนนายกองเอก แลเปนราชองครักษ์พิเศษด้วย

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๑ โรคเดิมของพระยากำแหงสงคราม นพ กำเริบขึ้น อาการถึงเจ็บป่วยไม่สามารถจะทำการงานได้ มีถี่ขึ้นทุกที พระยากำแหงสงคราม นพ พยายามรักษาตัวมาจนเห็นว่า โรคไม่มีทางที่จะบันเทาได้แล้ว รู้สึกว่า จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็จะเสียราชการ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกจากตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลเพราะเหตุที่ทุพลภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับพระราชทานเบี้ยบำนาญ แล้วพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เลื่อนเปนพระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกลาโหมต่อมา

พระยาพหลโยธินออกจากตำแหน่งราชการกลับลงมาอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ช้า เกิดโรควักกะพิการทับโรคเดิม ป่วยอยู่ ๒ วัน