ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ตำนานคณะสงฆ์ - ดำรง - ๒๔๖๖.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เรียบเรียงค้างไว้ ข้าพเจ้าได้แต่งต่อ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าโปรดให้พิมพ์แจกในงานฉลองพระชนมายุในเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่อง ๑ เปน ๔ เรื่องทั้งตำนานคณะสงฆ์ที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ เกลือกจะมีผู้เข้าใจว่า หนังสือ ๔ เรื่องที่กล่าวมานี้เปนเรื่องซ้ำกัน จึงขอแจ้งความไว้ให้ทราบว่า เปนเรื่องต่างกัน แลให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านต่างกันทั้ง ๔ เรื่อง

กรรมการหอพระสมุดฯ ขออนุโมทนาพระกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ได้ทรงบำเพ็ญเปนการสนองคุณขรัวยายแสง แลที่ได้ทรงพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย.

  • สภานายก
  • หอพระสมุดวชิรญาณ
  • วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖