หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๒๐

(๕) พระเจ้าจี่เต้ฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่เก้าปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๑๘๒๒ ปี " (๖) พระเจ้าเงี้ยวเต้ฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่หนึ่งร้อยปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๑๘๑๔ ปี " (๗) พระเจ้าสุ้นเต้ฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่สี่สิบแปดปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๑๗๑๒ ปี " ๑. ราชวงศ์แฮ่ พระเจ้าอู๋เต้ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าเกียด รวมสิบเจ็ดพระองค์ จำนวนรัชกาลสี่ร้อยยี่สิบสามปี ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ๑๖๖๒ ถึง ๑๒๔๐ ปี " ๒. ราชวงศ์เซียง พระเจ้าเซียงทางปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าติวอ๋อง รวมยี่สิบแปดองค์ จำนวนรัชกาลหกร้อยห้าสิบปี ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ๑๒๔๐ ถึง ๕๙๐ ปี เรื่องไคเภ็กตอนปลาย เรื่องห้องสินตอนต้น ๓. ราชวงศ์จิว พระเจ้าจิวบูอ๋องปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าจิวหมั้นอ๋อง รวมสามสิบสี่องค์ จำนวนรัชกาลแปดร้อยแปดสิบแปดปี ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ๕๙๑ ปีถึง พ.ศ. ๒๙๗ เรื่องห้องสิน เรื่องเลียดก๊ก