หน้า:ปก แก้ไขตำแหน่งฯ (๒๔๕๙-๑๐-๐๕).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๓๓ น่า ๑๗๓
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

  • ประกาศแก้ไขตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  • ในกรมตำรวจพระนครบาลซึ่งมีอำนาจออกหมายจับ
  • หมายเรียก หมายค้น ได้ตามพระราชบัญญัติ
  • เพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๔๔ (ศก ๑๒๐)

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามความในพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ศก ๑๒๐ มาตรา ๓ ซึ่งมีข้อความว่า ในมณฑลกรุงเทพฯ ให้ผู้ว่าราชการเมือง อธิบดี รองอธิบดี เจ้ากรม ปลัดกรม กองตระเวน มีอำนาจออกหมายจับส่งศาล และออกหมายค้นบ้านเรือน ออกหมายเรียกพยาน ได้เหมือนอย่างผู้พิพากษาศาลโปริสภานั้น

บัดนี้ กรมกองตระเวนกรุงเทพฯ และกรมตำรวจภูธรในหัวเมือง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเปนกรมเดียวกัน อยู่ในความบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล เรียกว่า กรมตำรวจพระนครบาล และตำรวจภูธร ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ และได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งน่าที่ราชการเทียบเคียงเปนอย่างเดียวกันแล้ว ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า ผู้บังคับการ ผู้กำกับการ และผู้บังคับกองตำรวจภูธร ก็ย่อมมี