หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/141

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓๓

พัทลุง (ทองขาว) ซึ่งเปนที่หมื่นสนิทภิรมย์ ปลัดกรมในกรมหมื่นไกรสรวิชิต เปนที่หลวงเทพภักดี ยกรบัตร นายน้อย บุตรเขยพระยาพัทลุง (ทับ) เปนพระวรนาฎสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการเมืองปเหลียน พระปลัดคงที่อยู่ นายสุก บุตรพระยาพัทลุง (ทองขาว) เปนที่หลวงราชมนตรี ผู้ช่วยราชการ พระยาพัทลุง (ทับ) ตั้งเมืองที่ตำบลบ้านลำปำ พระยาพัทลุง ทับ มีบุตรชายชื่อ คล้าย ๑ ทองขาว ๑ หนู ๑ หญิงชื่อ ขาว ๑ ชื่อ ดำ ๑ รวมชาย ๓ หญิง ๒ เปน ๕ คน กับบุตรภรรยาน้อย ชายชื่อ คง ๑ กล่อม ๑ ตุด ๑ นบ ๑ หนู ๑ หญิงชื่อ ทิม ๑ เอี่ยม ๑ เอม ๑ เภา ๑ เป้า ๑ หลวง ๑ รวมลูกเมียน้อยชาย ๕ หญิง ๕ เปน ๑๐ คน นายคล้าย นายทองขาว ได้ถวายตัวเปนมหาดเล็ก ครั้นพระปลัดหลวงยกรบัตรถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้หลวงรองราชมนตรี (สุก) เปนพระทิพคำแหงสงคราม ปลัด นายคล้าย มหาดเล็ก บุตรพระยาพัทลุง (ทับ) เปนหลวงเทพภักดี ยกรบัตร นายหนู มหาดเล็ก บุตรพระยาพัทลุง (ทับ) เปนหลวงรองราชมนตรี ผู้ช่วยราชการ พระยาพัทลุง (ทับ) ว่าราชการเมือง ๑๘ ปี ถึงอนิจกรรมในแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้า แล้วโปรดเกล้าฯ รับสั่งให้พระวรนาฏสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการเมืองปเหลียน เปนพระยาพัทลุง พระราชทานพานทองเปนเครื่องยศ ตั้งเมืองที่ตำบลลำปำ พระปลัดหลวงยกรบัตรคงที่อยู่ นายทองขาว เปนมหาดเล็ก บุตรพระยาพัทลุง (ทับ) เปนพระบริยันตเกษตรานุรักษ์