หน้า:พรบ จัดการ ศย ๑๑๑.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราแผ่นดิน
ราชกิจจานุเบกษา
กรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวัง


เล่ม ๑๐ แผ่นที่ ๕
น่า ๓๑
วันที่ ๓๐ เมษายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๒


สารบาน
พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์
ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ ๑๑๑ น่า ๓๑
พระราชบัญญัติภาษีอากร รัตนโกสินทร์
๑๑๑ น่า ๓๖
พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน รัตน
โกสินทร์ ๑๑๑ น่า ๔๕
พระราชทานสัญชาติ น่า ๕๘
ข่าวเพลิงไหม้ น่า ๕๘
บอกแก้คำผิด น่า ๕๘
ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
จัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม
รัตนโกสินทร์ ๑๑๑

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก