หน้า:พรบ วิอ ๑๑๕.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๖๖
เล่ม ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๐ พระราชบัญญัตินี้จะควรใช้ในศาลหัวเมืองมณฑลใดตั้งแต่เมื่อใด จะได้โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลให้เจ้ากระทรวงมีสารตราบังคับไปยังหัวเมืองมณฑลนั้น ๆ แต่หัวเมืองมณฑลใดที่ยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้คงปฏิบัติไปตามเดิมก่อน

พระราชบัญญัตินี้ตราไว้แต่วันที่ ๒๗ เมษายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕ เปนวันที่ ๑๐๐๓๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

เสด็จออกแขกเมืองต่างประเทศ

วันที่ ๒๙ เมษายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทองค์เบื้องบุรพทิศ เจ้าพนักงานกระทรวงว่าการต่างประเทศแลกระทรวงวังนำเซนยอร์ โยเสมาเรีย เดอซูซา ฮอร์ตา เอคอสตา อรรคราชทูตวิเศษผู้มีอำนาจเต็มของพระเจ้ากรุงโปรตุคอล ๑ เซนยอร์ อันโตนิโอ โยกิม บัสโต เลขานุการ ๑ เลบเตเนนต์ อันโตนิโอ ปินเยโร ซิลวาโน ผู้ช่วย ๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงโปรตุคอลซึ่งทรงเรียกอรรคราชทูตวิเศษสำหรับกรุงสยามคนก่อนกลับ แลถวายพระราชสาสน์ทรงตั้งให้ท่านอรรคราชทูตวิเศษผู้นี้เปนอรรคราชทูตสำหรับกรุงสยามสืบต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ

ราชดำรัสด้วยตามสมควรแล้ว ท่านทั้งสามนั้นกลับจากที่เฝ้า

ในการนี้ มีกองทหารแต่งเต็มยศยืนแถวตามธรรมเนียม

พระราชทานสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกขุนนาง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรแก่ข้าราชการ มีรายนามรายวันดังแจ้งต่อไปนี้

วันที่ ๒๘ เมษายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕

 ให้ขุนมหาวิสูตรเปนหลวงนรินทราภรณ์ เจ้ากรมช่างทอง คงถือศักดินา ๖๐๐

 ให้นายฉาย มหาดเล็ก บุตรหลวงมลโยธานุโยค เปนขุนราชรถยาน ปลัดกรมรถ ถือศักดินา ๖๐๐

 ให้นายมงคล มหาดเล็ก บุตรพระยาราชโยธา เปนจ่าใจสุรแกว่น กรมพระตำรวจใหญ่ขวา ฝ่ายพระราชวังบวร ถือศักดินา ๔๐๐

วันที่ ๓๐ เมษายน รัตนโกสินทร์ ๑๑๕

ให้หลวงวิชิตชลไชย ผู้ช่วยราชการเมืองสมุทรสงคราม เปนหลวงวิชิตสุร(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก) มีตำแหน่งราชการในกระทรวงมหาดไทย ถือศักดินา ๖๐๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๕

ให้พระโทรเลขธุรการีเปนพระบริรักษจตุรงค์ มีตำแหน่งราชการในกระทรวงกระลาโหม ถือศักดินา ๘๐๐