หน้า:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/41

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
34
 3 เจริญสุขทุกทั่วหน้า ชนนิกร
เพราะพระเดชอดิศร ปกเกล้า
ปานประหนึ่งว่าบิดร ถนอมบุตร
เพียรเพิ่มสุขปลดเศร้า สิ่งร้ายขยายเข็ญ ฯ
 4 เป็นราชนิติฉนี้ ในพระวงศ์
ทรงสืบสันตติพงศ์ ผ่านฟ้า
บัดนี้พระเบญจองค์ เกศกษัตริย์
ผ่านภพครบยี่สิบห้า ศกได้โดยประมวญ ฯ
 5 ถึงอภิลักขิตเสี้ยว ศตพรรษ
อดีตราชมีเสมอรัชช์ แต่เก้า
ลุลาภราชสมบัติ ยืนเนื่อง นานแฮ
ปราโมทย์จึงโปรดเกล้า สั่งตั้งการฉลอง ฯ
 6 ทรงคำนึงถึงพระผู้ ไปยกา ธิราชแฮ
กู้ชาติราชวงศา สฤษดิ์ตั้ง
พระเดชพระคุณหา ใดเปรียบ ไม่เลย
ควนสถิตย์เป็นนิตย์ทั้ง ทั่วด้านแดนไทย ฯ