หน้า:พระราชบัญญัติภาษีชายโสด ๒๔๘๗.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ 6 เล่ม 61

18 มกราคม 2487
81
ราชกิจจานุเบกสา

ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
พาสีชายโสด
พุทธสักราช 2487

ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล
คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480
และลงวันที่ 16 ธันวาคม พุทธสักราช 2484)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ 6 มกราคม พุทธสักราช 2487
เปนปีที่ 11 ไนรัชกาลปัจจุบัน