หน้า:พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๙ หน้า ๕๒๖
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ที่ถูกวางโทษสถานใด ๆ โดยพระบรมราชวินิจฉัย ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๓๑ นั้น ให้ได้รับพระราชทานล้างมลทินอันพึงเกิดแต่การที่ถูกวางโทษและการเสียไปซึ่งสิทธิใด ๆ อันเนื่องแต่การนั้นเสียสิ้น

ประกาศมาณวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

ผู้รับพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณนิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร