หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๒-๐๘-๒๖).pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๔๖๕

ก็ในวงของต่างประเทศเป็นส่วนมาก ส่วนประชาชนคนไทยของเราโดยทั่วไป ฉะเพาะอย่างยิ่ง ตามชนบทด้วยแล้ว เราจะไม่ค่อยใช้คำว่า ประเทศสยาม เราใช้คำว่า ไทย เนื่องด้วยมีนามซึ่งประชาชนคนไทยของเราเรียกเป็นสองอย่างดังนี้ และประกอบกับเรายังไม่มีหลักฐานในการที่เรามีการขนานนามประเทศ ทางรัฐบาลจึงปรึกษาเห็นพร้อมกันว่า ควรจะร่วมกับสมาชิกผู้มีเกียรตติในการที่จะได้ตั้งขนามนามประเทศของเราเสียในระบอบประชาธิปไตยนี้ ร่วมกันด้วยความสมัครสมานให้เป็นสิริมงคลแก่ประเทศของเราต่อไปในอนาคต และให้เป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานของเราต่อไปภายข้างหน้า ในการที่ให้ใช้คำว่า ไทย แทนที่เราจะขนานนามในบัดนี้ว่า เป็น สยาม

การที่เราได้เปลี่ยนให้ขนานนามว่า ประเทศไทย นั้น ก็เพราะเหตุว่า ได้พิจารณาดูเป็นส่วนมากแล้ว นามประเทศนั้นเขามักเรียกกันตามเชื้อชาติของชาติที่อยู่ในประเทศนั้น เพราะฉะนั้น ของเราก็เห็นว่า เป็นการขัดกันอยู่ เรามีเชื้อชาติเป็นชาติไทย แต่ชื่อประเทศของเราเป็นประเทศสยาม จึงมีนามเป็นสองอย่างดังนี้ เรียกว่า ส่วนมากในนานาประเทศเขาไม่ใช้กัน และเมื่อพิจารณาให้กว้างออกไปแล้ว เราจะเห็นได้ว่า การที่เราใช้คำว่า ประเทศสยาม นั้น นอกจากจะไม่ตรงกับเชื้อชาติของเราแล้ว ในต่อไปภายหน้า คนชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศของเราก็อาจที่จะถือเอาสิทธิประเทศของเราเป็นของเขา

๕๙