หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๘๒-๐๘-๒๖).pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๔๖๗

เสียงมติมหาชนจะเห็นพ้องด้วยหรือไม่ เมื่อได้ประกาศไปแล้ว ก็ปรากฏว่า มหาชนเป็นจำนวนมาก เข้าใจว่า จะส่วนมาก ก็ไม่ได้มีข้อคัดค้านแต่ประการใด และได้พยายามเห็นว่า คำว่า ประเทศไทย นั้นเป็นนามอันเป็นสิริมงคลแก่เชื้อชาติของเรา และได้ใช้กันแพร่หลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในนานาประเทศนั้นเล่า ซึ่งก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่า จะเป็นการกะทบกระเทือนต่อนานาประเทศ ทางรัฐบาลพยายามที่จะเผยแพร่ในทางนี้ เราก็ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลหลายประเทศที่ได้มีหนังสือยืนยันว่า รับที่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ในประเทศของเราใช้นาม ประเทศไทย ต่อไป และนอกจากนั้น ถึงแม้ในต่างประเทศบางประเทศจะไม่มีหนังสือยืนยันมาก็ตาม เมื่อได้ตรวจในข่าววิทยุและข่าวราชการ หนังสือของเราก็ปรากฏว่า ใช้ชื่อประเทศไทยเป็นส่วนมาก และนอกจากนั้น รัฐบาลเองก็ได้ถามความเห็นของผู้แทนราษฎรแต่ละท่าน ก็ปรากฏว่า ส่วนมากมีความเห็นว่า นามนี้ก็เป็นนามสิริมงคล รู้สึกว่า มีผู้ที่ได้สนับสนุนเป็นอันมาก ตั้งแต่เมื่อเริ่มดังนี้แล้ว ก็เห็นว่า ในการที่จะขนานนามประเทศลงเสียให้ชัดในสมัยประชุมคราวนี้นั้น ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความสิริมงคลแก่เชื้อชาติและประเทศของเราดังกล่าวแล้ว จึงได้ขอเสนอให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้โปรดพิจารณา ได้ช่วยกัน และร่วมมือกันขนานนามประเทศร่วมกัน เพราะเหตุว่า ประเทศนั้นไม่ใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นของส่วนรวมด้วยกันทั่วทุกคน

อนึ่ง วิธีที่จะพิจารณานั้น ก็ได้พิจารณาดูแล้ว เห็นว่า มีทางที่จะ