หน้า:สมบัติของผู้ดี - เปีย มาลากุล - ๒๕๐๕.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑
(๒) ย่อมเอาใจโอบอ้อมอารีแก่คนอื่น
(๓) ย่อมเอาใจช่วยคนเคราะห์ร้าย
(๔) ย่อมไม่เป็นผู้ซ้ำเติมคนเสียที
(๕) ย่อมไม่เป็นผู้อาฆาตจองเวร
กายจริยา คือ (๑) ย่อมไม่พักหาความสบายก่อนผู้ใหญ่หรือผู้หญิง
(๒) ย่อมไม่เสือกสนแย่งชิงที่นั่งหรือที่ดูอันใด
(๓) ย่อมไม่เที่ยวแย่งผู้หนึ่งมาจากผู้หนึ่งในเมื่อเขาสนทนากัน
(๔) เป็นผู้ใหญ่ จะไปมาลุกนั่ง ย่อมไว้ช่องทางให้ผู้น้อยมีโอกาสบ้าง
(๕) ในการเลี้ยงดู ย่อมเผื่อแผ่เชื้อเชิญแก่คนข้างเคียงก่อนตน
(๖) ในการบริโภค ย่อมหยิบยกยื่นส่งสิ่งของแก่ผู้อื่นต่อ ๆ ไปไม่มุ่งแต่กระทำกิจส่วนตน
(๗) ย่อมไม่รวบสามตะกลามสี่กวาดฉวยเอาของที่เขาตั้งไว้เป็นกลางจนเกินส่วนที่ตนจะได้