หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘
ปทานุกรม
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
โค-รค. โรคเกิดแต่โค. ใช้เปนของประกอบยา.
คุลุมโรค. โรคคุลุม. คลุม แปลว่า พุม, ตี, กลุ่ม,
แสบไป, แทรกไป, กลุ้มใจ.
ฆานโรคกิจฉา. โรคจมูก. เหนจะเปนริดสีดวงจมูก.
จอ. หมา. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
เจ้าเรือน. เจ้าของสำหรับขึ้น
ประจำ.
วันกำเนิดของกุมาร.
ฉลู. วัว. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
ชีวกโกมารภัจ. เปนชื่อหมอผู้ประ
เสริฐคน ๑.
ผู้นี้เปนผู้วิเศษ ครั้งพระพุทธ
เจ้ายังมีพระชนม์อยู่.
ชาติ. กำเนิด ชาติของคนและสัตว์.
ฌาน. สิ่งที่เพ่งอารมณ์ เผา
กิเลมใหม้ไป.
เปนชื่อธรรมวิเศษอย่าง ๑.
ญาณ. ความรู้. ปัญญาที่ได้เลือกฟั้นแล้ว.
ดาบศ. ผู้มีเพียนทำกิเลสให้
เร่าร้อน.
เปนชื่อนักบวชผู้หนึ่ง.