หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐
ปทานุกรม
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
หน้าผากสวย. หน้าผากเรียว. คำที่เรียกภาษาลาวว่า สวย.
นิลปัตต์. ดำที่โคนแขนเปนแผ่น
เดียว.
เปนชื่อพิษขอทรางอย่าง ๑.
นักขา. เล็บ. เปน นขา.
นาหาโร. เอ็น. เปน นหารู.
บริเฉท. ขาดรอบตัวที่กำหนด. ที่จบเรื่องหนึ่ง ๆ.
เบญจกัลยาณี. หญิงมีงาม ๕ อย่าง. ผม, ฟัน, เนื้อ, ผิว, ทรง.
บริบูรณ์. เต็มรอบ. ไม่พร่อง ไม่ยิ่ง ไม่หย่อน.
เบญจโกฏ. โกฎทั้ง ๕. นับโกฐสอเปนต้นไปตามพิกัด.
เบญจนารายน์. รัศมี ๕. เปนชื่อยาอย่าง ๑.
บุศบกปักษี. นก. ชื่อโรคของเด็กอย่าง ๑.
บานฑโรค. โรคเปนแผลที่ขอบ
ทวาร ควรตัดออกเสีย.
เหนจะเปน บัณฑโรค.
เบญจกูณฑ์. ยาร้อน ๕ อย่าง. เจตมูล, ดีปลี, ขิง, ชาพลู,
สค้าน เปนเบญจกูณฑ์.
ปถมจินดา. ผู้คิดทีแรก คือ แก้ว.
ดวงแรก.
เปนชื่อคัมภีร์แพทย์อย่าง ๑.
ปฏิสนธิ. ต่อเนื่อง. เปนมูลกำเนิดของคนและสัตว์
ทั่วไป.
ประสิทธิ. สำเร็จ. สมประสงค์.