หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๓.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
-
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
อธิบายเครื่องบูชา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์
พระโสภณอักษรกิจพิมพ์ช่วยในงานยืนชิงช้า
มหาอำมาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ผ่อง โชติกะพุกกณะ)
เจ้ากรมท่าซ้าย กระทรวงมหาดไทย
ปีมะเมีย พ.ศ. 2473
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร