หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

นางวิเชียร เทศสอาด และนายเยื้อน สนธิสอาด จะทำการปลงศพนางเปี่ยม เทศสอาด และศพนายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด ใคร่พิมพ์หนังสือแจกแก่บรรดาญาติมิตรผู้มาแสดงไมตรีจิตรแก่ผู้มรณะในเวลาพระราชทานเพลิงศพและทำฌาปนกิจสักเรื่องหนึ่ง และแสดงความประสงค์ใคร่ได้หนังสือในพวกตำนานหรือประวัติ หอสมุดได้แนะให้พิมพ์คำอธิบาย เรื่อง ธงไทย ก็เห็นชอบด้วย จึงได้พิมพ์ขึ้นเป็นสมุดเล่มนี้

คำอธิบายธงไทยนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกราชบัณฑิตย์สภา ได้ทรงพระนิพนธ์และประทานให้หอสมุดไว้ หอสมุดเห็นเป็นโอกาสที่จะพิมพ์ให้แพร่หลายเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา เพราะธงต่าง ๆ ยังมีที่ใช้อยู่จนปัจจุบันนี้ ขออำนาจกุศลบุญราศีที่เจ้าภาพงานศพทั้งสองได้บำเพ็ญเป็นอนวัชกรรมจงสำเร็จสุขวิบากแก่ผู้มรณะสมควรแก่คติอุปบัตินั้น ๆ เทอญ

หอสมุดสำหรับพระนคร
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖