หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ปฏิบัติ จัดเป็นคหปตานีแม่เจ้าเรือนที่ดี ประกอบด้วยเมตตากรุณา นอกจากนี้ ยังได้ประพฤติเป็นกัลยาณสหายที่ดีควรสมาคมแห่งญาติมิตรวิสสาลิกชนทั่วไป มีอัธยาศรัยโอบอ้อมอารี เป็นที่รักใคร่นับถือของชนเป็นอันมาก แต่เพราะทุก ๆ คนจะล่วงพ้นคติธรรมดาไปไม่ได้ นางเปี่ยม เทศสอาด อาศัยสรีระกาย คือ อัตตภาพอันเป็นสังขตธรรม บำเพ็ญคุณธรรมตามสมควร ดำรงชีวิตอยู่ได้พอเข้าเขตต์ปัจฉิมวัย ก็ป่วยเป็นไข้มาแลเรีย ถึงแก่กรรมณวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา คำนวณอายุได้ ๖๒ ปี