หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
กุศโลบายแห่งการแผ่สาสนา
ของพวกลัทธิมหายาน

มีข่าวหนังสือข่าวเรื่องการพระพุทธสาสนาของเราจะแผ่ไปยังนา ๆ ประเทศ ทำให้ข้าพเจ้าคิดเกิดปีติยิ่งนัก จึงแปลข่าวนั้นเป็นภาษาไทยเพื่อพวกเราได้อ่านกันทั่ว ๆ ดังนี้

กรุงโตเคียว. วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๖๙

เคานท์โอทานี เจ้าอาวาสใหญ่ในญี่ปุ่น (เข้าใจกันว่า ท่านผู้นี้เองเป็นสมณทูตเข้ามารับพระสารีริกธาตุส่วนของประเทศญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ) กำลังดำริห์จะสร้างวัดใน ส.ป. อเมริกา เพื่อประโยชน์แห่งฝรั่งอเมริกัน เพราะท่านเชื่อว่า พระพุทธสาสนามีธรรมซึ่งจะส่งเสริมคฤสห์สาสนาให้วิเศษยิ่งขึ้น เพื่อคฤสห์สาสนิกจะได้ดื่มรสธรรมอันล้ำลึกเป็นลำดับขึ้นไป.

ท่านเคานท์ผู้นี้ไม่เชื่อในทางเปลี่ยนสาสนาของคน เช่น ให้เขาเลิกเป็นคฤสห์สาสนิกและเปลี่ยนมาเป็นพุทธสาสนิก ท่านไม่เห็นดีด้วยในวิธีสอนสาสนาเช่นนั้น ไม่ว่าสำหรับสาสนาใด ๆ หมด ที่สาสนาเดิมเขาสำคัญอยู่แล้ว แต่