หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คนชั้นกลาง

เคยมีคำกล่าวสัพยอกว่า "พวกเรา ถ้าไม่ทำนา ก็ทำราชการเท่านั้น" คำสัพยอกนี้มีความจริงอยู่มากจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงแม้ทุกวันนี้จะว่าไม่จริงเสียเลยก็ยังกล่าวไม่เต็มปากนัก แต่มีอะไรปลาดบ้าง? ประเทศเกษตรกรรม จะไม่ให้คนเป็นกสิกรได้หรือ? และประเทศเอกราช จะไม่ให้คนเป็นรัฐบุรุษปกครองตัวเองหรือ? แม้บัดนี้ เราได้เริ่มทำการพาณิชและอุตสาหกรรมเข้าแล้ว ก็เป็นธรรมดาที่กสิกรในโลกปัจจุบันจะต้องค้าพืชผลของตน และเป็นความจำเป็นที่ประเทศกสิกรรมปัจจุบันจะทิ้งอุตสาหกรรมเสียทีเดียวไม่ได้ คำสัพยอกนี้ ถ้าจะมีสาระอยู่บ้าง ต้องอ่านไปในแง่ที่ว่า เราขาดคนชั้นกลาง มิตรของท่านและของข้าพเจ้า คือ พระยาเทพศาสตร์สถิตย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้ใส่ใจนักในอันจะใช้เกษตรกรรมเป็นร่างร้านสร้างคนชั้นกลางขึ้น

โครงการศึกษาเกษตรกรรมของท่านบากท่าไปทางนี้ คือ ท่านปรารถนาชุบกสิกรของเราให้ทันสมัยด้วยให้การศึกษาเกษตรกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่งว่า ให้