หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/30

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒

ถานในทาง Moral Science คือ วิทยาศาสตร์ว่าด้วยนามธรรม อันเป็นส่วนในตัว ส่วนอารยะธรรมที่จะมาข้างหน้านั้น จะต้องประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งสองส่วนนี้เป็นสมุฏฐานรากเง่า แม้ในยุโรปเวลานี้ก็เอาใจใส่ทางจิตตศาสตร์กันมากขึ้นแล้ว วิทยาศาสตร์ส่วนนามธรรม เมื่อได้ค้นคว้าศึกษามากเข้า ก็อาจเจริญได้มากมายเช่นวิทยาศาสตร์ส่วนรูปธรรมเหมือนกัน และมนุษย์อาจมีเดชานุภาพเหนือธรรมชาติยิ่งไปกว่าอานุภาพที่ได้แล้วหรือยังจะได้ต่อไปจากวิทยาศาสตร์ส่วนรูปธรรมนี้เสียอีก นี้เป็น Ideal ทางเลิศแน่แล้ว และท่านศาสดาจารย์ตกูร์ผู้นี้ก็เป็น Idealist ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธ

แต่ Idealist เป็นผู้ชี้ทางจะสร้าง ทางจะต้องประสบอุปสัคต่าง ๆ เป็นต้นว่า National Education ที่ท่านปาฐก หมายความว่า นิติธรรมแห่งชาติ National Culture นั้น National Education ศัพท์นี้ ตามความหมายของนักการศึกษา เขาหมายเอา Compulsory Education ซึ่งให้ทุกคนได้เรียนตามควรแก่อัตตภาพ เมื่อ quality กับ quantity จะต้องเข้ามาด้วยกันเช่นนี้ ก็เป็นอุปสัคใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง หรือ