หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๒)

สิงหาคม พ.ศ. เดียวกัน ได้เลื่อนขึ้นเป็นนายตรวจเอก แผนกโทรเลขกรุงเทพฯ ย้ายไปประจำตำแหน่งนายตรวจเอกประจำภาคใต้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ และเลื่อนขึ้นเป็นนายช่างผู้ช่วยโทรเลขประจำภาคใต้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ย้ายไปประจำภาคตะวันออกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๙ และย้ายมารักษาการในตำแหน่งนายช่าง แผนกสร้าง, ซ่อม, และสำรวจ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙

ร.อ.ท. สอิ้ง จงสงวน เป็นผู้ที่มีนิสสัยเยือกเย็น สุขุม และซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของตน ทั้งใฝ่ใจอยู่เสมอที่จะเขยิบวิทยะฐานะของตนเอง ในขณะที่เข้ารับราชการกรมไปรษณีย์โทเลข ก็ได้สมัคร์เข้าศึกษาวิชาไฟฟ้าโดยทางไปรษณีย์ณสำนัก Chicaco Engineering Work Institution และสอบไล่ได้ชั้น Diploma เมื่อครบกำหนดหลักสูตร์ ๔ ของวิทยาลัยนั้น

ร.อ.ท. สอิ้ง จงสงวน ได้เริ่มป่วยโดยโรคลำไส้พิการเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ แพทย์ได้พยายามแก้ไข