หน้า:เรื่องสั้น - สนั่น เทพหัสดิน - ๒๔๘๐.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พุทธสาสนากับการเผยแผ่แผนใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการประชุมเรื่องพระพุทธสาสนาที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (พวกเหล่านี้เขาถือลัทธมหายาน) พุทธสาสนิกญี่ปุ่นและจีนผู้แตกฉานในการสาสนาและผู้ได้รับการศึกษาแผนปัจจุบันอันมีชื่อเสียงได้แสดงความเห็นในที่ประชุมนั้น รวมความพอเป็นเค้าเงื่อนได้ดังนี้—

เป็นหน้าที่สำคัญของพุทธสาสนิกที่จะแผ่สาสนาของตนไปในหมู่ชาวยุโรปและอเมริกา เพราะศิวิลัยเซชั่นของเขาเป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากทั่วโลกที่เกิดขึ้นแล้วบัดนี้ ด้วยความกดขี่และเอาชะนะกัน ศิวิลัยเซชั่นเช่นนี้ใช่อื่น คือ ปฏิปทาในทางที่มนุษย์จะทำลายมนุษย์ด้วยน้ำมือของมนุษย์เองเท่านั้น ความยุ่งยากทั้งปวงจะหาอะไรยิ่งไปกว่าเงินและอำนาจอันเป็นรากเง่าแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงเล่า? และถ้าจะว่าไปอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ความหลงไปในทางโลกมากเกินส่วน จนทางธรรมขาดไป นักปราชญ์ทางตะวันตกพิจารณาความเจริญแห่งมนุษย์ในทางไบโอโลยี (ชีวะวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยชีพรมทั้งสัตว์และพืช) เท่านั้น ความก้าว