หน้า:แผนพัฒนาการเมืองฯ (พป).pdf/254

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๑๖

จะทำ (memo) บันทึกเสนอเสนาบดีสภา ครั้นได้ข่าวเรื่องนี้ ก็ปรากฏว่า ช้าไปอีก ที่คณราษฎรทำไป ไม่ทรงโกรธกริ้ว และเห็นใจ เพราะไม่รู้เรื่องกัน พอทรงทราบเรื่อง ก็คาดแล้วว่า คงจะเป็นเรื่องการปกครอง เสียพระราชหฤทัยที่ได้ช้าไป ทำความเสื่อมเสียให้เป็นอันมาก ในวันนั้น ได้ทรงฟังประกาศของคณราษฎรทางวิทยุ ทรงรู้สึกเสียใจและเจ็บใจมากที่กล่าวหาร้ายกาจมากมายอันไม่ใช่ความจริงเลย.

เมื่อได้ทรงฟังประกาศดังนี้ รู้สึกว่า เห็นจะเป็นขบถกระมัง จึงปรึกษา มีทาง ๓ ทาง ถ้าจะหนี ก็มีเวลาตั้ง ๒๔ ชั่วโมง พอหนีได้ จะสู้ ก็ยังมีกำลังทหารทางหัวเมือง แต่ทรงพระราชดำริว่า ถ้าหนี จะร้ายใหญ่ อาจฆ่ากันตาย และร้ายแก่พระราชวงศ์ การจะต่อสู้ ก็ไม่อยากทำ จึ่งได้ทรงรับโดยไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ ในการที่ทรงรับ ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระองค์มีพระอาการทุพพลภาพ และไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดา ที่ทรงรับกลับเข้ามาก็โดยตั้งพระราชหฤทัยจะสนับสนุนคณราษฎรให้จัดตั้งพระธรรมนูญการปกครองให้เป็นปึกแผ่น ทั้งนี้ อาจมีพวกเจ้านายรู้สึกว่าเป็นทางขลาดก็ได้.

ในประกาศของคณราษฎรที่กล่าวหาว่า พระองค์ตั้งแต่งคนสอพลอนั้น ไม่จริง ได้ทรงปลดคนที่โกงออกก็มาก แต่ลำพังพระองค์ ๆ เดียว จะเที่ยวจับคนโกงให้หมดเมืองอย่างไรได้ แม้คณนี้ก็คอยดูไป คงจะได้พบคนโกงเหมือนกัน ทรงเชื่อว่า พระราชวงศ์ทุกพระองค์ได้ตั้งพระทัยช่วยราชการโดยจริง ที่ว่าเอาราษฎรเป็นทาษ หรือ

/ว่า