หน้า:โฉมหน้าศักดินาไทย (9th ed).pdf/135

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
 ๑๖๒  โฉมหน้าศักดินาไทย
มีนบุรี ๕๐๐ ไร่
รวมทั้งมณฑล ๑,๐๗๗ ไร่

๒. มณฑลปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา ๑,๗๗๕ ไร่
(ภายหลังเพิ่มเป็น ๙,๐๐๐ ไร่)
ปราจีนบุรี ๑,๓๒๕ ไร่
นครนายก ๒๙๕ ไร่
ปราจีนบุรี ๑,๓๒๕ ไร่
ชลบุรี ๑๒,๓๗๗ ไร่
(ภายหลังเพิ่มเป็น ๑๔,๐๐๐ ไร่)
รวมทั้งมณฑล ๒๒,๗๗๒ ไร่

๓. มณฑลนครไชยศรี

นครไชยศรี ๑,๙๗๐ ไร่
สุพรรณบุรี ๓๕๐ ไร่
สมุทรสาคร ๑๕๐ ไร่
รวมทั้งมณฑล ๒,๔๗๐ ไร่

๔. มณฑลอยุธยา

อยุธยา ๑,๒๙๙ ไร่
สระบุรี ๑๖๐ ไร่
สิงห์บุรี ๑๖๔ ไร่
รวมทั้งมณฑล ๑,๖๒๓ ไร่

๕. มณฑลราชบุรี

ราชบุรี ๑๑,๖๑๗ ไร่
(ภายหลังเพิ่มเป็น ๑๓,๐๐๐ ไร่)
กาญจนบุรี ๕๐ ไร่
สมุทรสงคราม ๘๓๔ ไร่