หน้า:Flag regs of Siam - 1909.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

บังควร จึงดำรัสเหนือเก้ลา๚ ให้ทำธงไอยราพตอย่างพระราชลัญจกรไอยราพตประจำแผ่นดินสยามขึ้นใหม่สำหรับใช้ชักขึ้นบนเสาในพระบรมมหาราชวังในเวลาที่มิได้ประทับอยู่ในพระมหานครอีกอย่างหนึ่งด้วย

ในรัชกาลปัตยุบันนี้ ก็ได้ใช้ธงทั้ง ๔ อย่างต่อมา แต่ว่าธงสำหรับพระองค์นั้น ได้โปรดเก้ลา๚ ให้เติมโล่ห์ตราแผ่นดินลงภายใต้พระมหาพิไชยมงกุฎเข้าด้วย ภายหลัง ทรงพระราชดำริห์ถึงธงที่ใช้อยู่ ๔ อย่างนั้น ยังหาพอเพียงแก่ที่จะใช้ประโยชน์ในราชการไม่ จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเก้ลา๚ ให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามขึ้นใหม่ ให้มีธงสำหรับพระองค์ ราชตระกูล ธงตำแหน่งราชการ แลตำแหน่งนายทหารเรือ ทั้งธงนำร่องเพิ่มเติมขึ้น มีรูปธงแลข้อความพิศดารอยู่ในพระราชบัญญัติอันได้ตราไว้แต่ณวันที่ ๒๕ มินาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ นั้นแล้ว

บัดนี้ ได้ทรงพระราชดำริห์พิจารณาเห็นว่า ธงทุกอย่างตามพระราชบัญญัติซึ่งดำรัสเหนือเกัลา๚ ให้ตราไว้แล้วนั้น บางอย่างควรการ บางอย่างเกินการ แลบางอย่างไม่พอการ ควรที่จะเลิกถอนเสียบ้าง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นบ้าง ผสมกับของเก่าที่คงใช้ได้ สำหรับให้ใช้พอเพียงแก่การอันควรใช้ในสมัยนี้

จึ่งมีพระราชโองการดำรัสเหนือเก้ลา๚ ให้ตราพระราชบัญญัติธงเสียใหม่ สำหรับใช้แต่นี้ต่อไปเมื่อน่า ดังนี้

๕ 5