อนุโมทนาวิธี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อนุโมทนาวิธี เป็นบทสวดมนต์ของพระสงฆ์ เพื่อใช้อนุโมทนาให้พรแด่ผู้ทำบุญกุศล

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดมนต์กรวดน้ำ)[แก้ไข]

ผู้เป็นประธานเริ่มต้น

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ

คำแปล

ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น
ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว
จงสำเร็จโดยฉับพลัน
ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดมนต์ให้พร)[แก้ไข]

รับพร้อมกัน

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ