เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 สารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี), พระ. (2462). "เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (น. 26–39). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์แจกในการศพนางเขียน ปีมะแม พ.ศ. 2462).
2 ________. (2510). "จดหมายเหตุสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่าด้วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงโรม เฝ้าโปปอินโนเซนต์ที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม จ.ศ. 1050 (พ.ศ. 2231)". ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 19–23). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. กี ตาชาร์ (Guy Tachard)
  2. สารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี), พระ. (2510). "จดหมายเหตุสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่าด้วยทูตสยามออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงโรม เฝ้าโปปอินโนเซนต์ที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม จ.ศ. 1050 (พ.ศ. 2231)". ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 19). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.