ข้ามไปเนื้อหา

เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์

จาก วิกิซอร์ซ
เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ หรือ พงศาวดารเขมร สร้างพระนครวัด พระนครธม มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ สร้างพระนครวัด นครธม. (2474). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ ทรงพิมพ์แจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา ผู้เปนมารดา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2474).
2 "เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์". (2481). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (น. 70–94). พระนคร: โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร. (สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีโปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณีณเมรุวัดเทพศิรินทราวาสวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2481). ดัชนี