สถานีย่อย:ประเทศกัมพูชา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธงของประเทศกัมพูชา}}}
ธงของประเทศกัมพูชา

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลกรุงกัมพูชา (2462) (ต้นฉบับ)
 2. "ทำเนียบขุนนางกรุงกัมพูชา", ใน ทำเนียบนาม ภาคที่ 3 (2465) (ต้นฉบับ)
 3. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)

การท่องเที่ยว[แก้ไข]

 1. นิราสนครวัด, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ประเพณี[แก้ไข]

 1. "พระราชกำหนดบุณย์ราชาภิเษก (สมเด็จพระมณีวงศ)", แปลโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21 (2472) (ต้นฉบับ)
 2. "พิธีราชาภิเศกสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา", แปลโดย หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์), ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14 (2465) (ต้นฉบับ)
 3. "ราชกำหนดกรุงกัมพูชา เรื่อง การพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา", แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 20 (2471) (ต้นฉบับ)

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. "คำให้การ เรื่อง เมืองเชียงแตง (ของพระกำแหงพลศักดิ์)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (2484)
 2. "คำให้การ เรื่อง เมืองเชียงแตง (ของพระยาเมืองฮาม)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (2484)
 3. "คำให้การ เรื่อง เมืองเซลำเภา", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (2484)
 4. "จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 2", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 (2481) (ต้นฉบับ)
 5. "จดหมายรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรีคราวปราบเมืองพุทไธมาศและเขมรเมื่อ พ.ศ. 2314", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 66 (2480) (ต้นฉบับ)
 6. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร, โดย สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี (2505) (ต้นฉบับ)
 7. "บันทึกพงศาวดารเขมร", โดย ปรีดา ศรีชลาลัย, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (2481)
 8. พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217, โดย ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง), แปลโดย ขุนสุนทรโวหาร (2398)
 9. "พงศาวดารเขมรอย่างย่อ", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (2481)
 10. "พงศาวดารเมืองพระตะบอง", โดย เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (2475)
 11. "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170", แปลโดย ขุนษาราบันจง, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (2481) (ต้นฉบับ)
 12. "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158", โดย หลวงพจนาพิจิตร, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4 (2458)
 13. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, โดย พระองค์นพรัตน์, แปลโดย หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) (2460) (ต้นฉบับ)
 14. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์
 15. "เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน", โดย ราชบัณฑิตยสภา, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (2475)

ภาษา[แก้ไข]

 1. ประชุมสุภาษิตเขมร, แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ และ เยาว์ ลิมปินันทน์ (2467) (ต้นฉบับ)

วรรณกรรม[แก้ไข]

 1. บทละคร เรื่อง พระร่วง, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สารคดี[แก้ไข]

 1. "มนุษย์พวกจาม", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]