พงศาวดารเมืองพระตะบอง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงศาวดารเมืองพระตะบอง มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 คทาธรธรณินทร์ (เยีย), เจ้าพระยา. (2457). "พงศาวดารเมืองพระตะบอง". ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (น. 1–20). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. (นางจิตรา อภัยวงศ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์เอก ขาบ อภัยวงศ ปีวอก พ.ศ. 2475).