นิราสนครวัด

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิราสนครวัด มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2468). นิราสนครวัด. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (ฉบับพิมพ์เปนของฝากเมื่อปีฉลู พ.ศ. 2468). ดัชนี พิมพ์ครั้งที่ 1
2 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2479). นิราสนครวัด. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์แจกในงานปลงศพคุณหญิงชื่น นรเชฐวุฒิวัย มิถุนายน พ.ศ. 2479). ดัชนี พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
3 ________. (2487). "นิราสนครวัด". ใน พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (น. 128–131). พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพิทยา. เฉพาะกลอน