พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู พงศาวดารเขมร
พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217 หรือ ราชพงศาวดารเขมร มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ราชพงษาวดารเขมร. (2412). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์หลวงในพระบรมมหาราชวัง. ดัชนี
2 ราชพงษาวดารเขมร. (2445). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัชรินทร์บริษัท. ดัชนี
3 "พงษาวดารเขมร". (2457). ใน โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (น. 165–268). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุจฉา มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ, พ.ศ. 2457). ดัชนี

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ศานติ ภักดีคำ. (2549). "ความนำ". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษกา เล่ม 12 (น. 131–132). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 974-9528-47-6.