เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย
เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช
วันที่ ๑๗ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓)

เวลาบ่าย ๕ โมงครึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งโทรน น่าพระที่นั่งเสวตรฉัตร พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ เสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือนแต่งเต็มยศเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท พนักงานประโคมสุดเสียงลง เจ้าพนักงานกรมวัง กรมมหาดไทย นำพวกเมืองน่าน ๓ นาย คือเจ้าสุริยะวงษ์ว่าที่เจ้าราชวงษ์ ๑ นายน้อยบัวเรียว ๑ พระยาหลวงอำมาตย์ ๑ แลพวกเมืองเชียงแขง ๒ นาย คือพระยาราชไมตรี ๑ ราชาพรหมลื้อ ๑ เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท


องค์ด้านตวันออก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการเสนาบดีว่าการต่างประเทศนำมิศเตอร์เยกปติไชยด์ มีมิศเตอร์เรสิเดนกงสุลเยเนราลอเมริกัน เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีกราบถวายบังคมลา ๑ พาตอลอแนนต์แอล เวชปวยด์ มีมิศเตอร์เรสิเดนกงสุลเยเนราลคนใหม่เข้าไปเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาสน์แสดงตราตั้ง ๑ มีพระราชปฏิสันฐานไต่ถามด้วยตามสมควร แล้วกรมหลวงเทวะวงษ์วโรประการนำกงสุลทั้ง ๒ ออกจากที่เฝ้า