เหตุใดไทยจึงพูดซ้อนคำ ฯลฯ/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

เรื่อง "เหตุใดไทยจึงพูดซ้อนคำ" และความเรียงอื่น ๆ อีกสามเรื่องในหนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์เกร็ดของท่าน น.ม.ส. หรืออีกนัยหนึ่ง พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เรื่องเหล่านี้ได้เคยลงพิมพ์ในโอกาสอื่นมาแล้ว แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่จืด จึงได้ไปขอประทานอนุญาตนำมาลงพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ทรงประทานอนุญาต ซึ่งข้าพเจ้าและเจ้าภาพทุกคนขอขอบพระกรุณาคุณของพระองค์ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ข้าพเจ้ามีเหตุผลอยู่ ๒ ประการที่เจาะจงนำพระนิพนธ์ของท่าน น.ม.ส. มาพิมพ์แจกในงานศพบิดา

ประการที่  พระองค์ท่านเคยทรงเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าในสมัยทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และรองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์

ประการที่  พระนิพนธ์ของท่าน น.ม.ส. มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ใครที่ได้จับอ่านแล้ว ต้องอยากอ่านจนจบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชะนิดใด

ข้าพเจ้าเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นที่พอใจของท่านผู้ได้รับไปอ่านโดยทั่วกัน

พระประมณฑ์ปัญญา
กรุงเทพฯ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒