แจ้งความกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 127

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แจ้งความกระทรวงยุติธรรม

ด้วยในการพิมพ์ร่างกฎหมายลักษณอาญาสำหรับกรรมการตรวจแก้ครั้งที่สุดนั้น ได้จ้างโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจพิมพ์ ๕๐ เล่ม เปนเงิน ๒๙๐ บาท บัดนี้ หลวงดำรงธรรมสาร เจ้าของโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ มีหนังสือมาว่า ไม่รับประทานราคา ขอพิมพ์ถวายเปนของหลวง ที่หลวงดำรงธรรมสารมีความเอื้อเฟื้อดังนี้ กระทรวงยุติธรรมมีความขอบใจมาก ๚

 • แจ้งความมาณวันที่ ๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ๑๒๗
 • (ลงนาม) เจ้าพระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
 • ปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก