สถานีย่อย:กฎหมายลักษณะอาญา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายลักษณะอาญา
ใช้บังคับตั้งแต่ 21 กันยายน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย ประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500

กฎหมาย[แก้ไข]

การแก้ไขเพิ่มเติม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453)
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2470
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 4)
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)
 6. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 6) ที่พระมหาษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย ลงวันที่ 29 เมษายน 2478
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 7)
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482
 9. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484
 10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2484
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2485ดัชนี
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2486ดัชนี
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2487ดัชนี
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2494
 15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2496ดัชนี
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2499ดัชนี

ประกาศ[แก้ไข]

งานอื่น[แก้ไข]