สถานีย่อย:กฎหมายลักษณะอาญา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายลักษณะอาญา
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2499 และใช้ ประมวลกฎหมายอาญา แทน

กฎหมาย[แก้ไข]

การแก้ไขเพิ่มเติม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 (ร.ศ. 129, พ.ศ. 2453) — รก.
 2. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468รก.
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2470รก.
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 4)รก.
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5)รก.
 6. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 6) ที่พระมหาษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 7)รก.
 8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482รก.
 9. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484รก., รก.
 10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2484รก.
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2485รก.
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2486รก.
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2487รก.
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2494รก.
 15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2496รก.
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2499รก.

ประกาศ[แก้ไข]

ความเรียง[แก้ไข]