พจนานุกรมกฎหมาย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พจนานุกรมกฎหมาย
บรรจุคำ
ตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันกาล
สำหรับ
ความสะดวกในผู้ใคร่ศึกษาและผู้ต้องการทราบ


โดย
ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป๊ โปรคุปต์)
เนติบัณฑิตสยาม


พิมพ์ในประเทศสยามเป็นครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๗๔
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ถนนราชบพิธ, จังหวัดพระนคร.

 • ขออุททิศ
 • แด่
 • ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์). (2474). พจนานุกรมกฎหมาย. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก