พูดคุย:พจนานุกรมกฎหมาย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์). (๒๕๔๙). พจนานุกรมกฎหมาย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : วิญญูชน. ISBN 9742883653.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Clumsy, Aristitleism
ผู้สอบทาน Aristitleism
คุณภาพเนื้อหา 25%.svg25%: ยังมิเสร็จสมบูรณ์ ยังมิได้สอบทานเนื้อหา หรือยังไม่ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ
  • การเขียนสะกดคำ เป็นไปตามต้นฉบับ
  • ในพจนานุกรมนี้ กฎหมายบางส่วนได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ขณะที่ศัพท์กฎหมายและคำอธิบายบางส่วนก็พ้นสมัยแล้ว ในปัจจุบัน