ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:ไม่ปฏิบัติการ

จาก วิกิซอร์ซ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ความมุ่งหมาย

[แก้ไข]

แม่แบบนี้ใช้ในเนมสเปซ "หน้า" เพื่อบังคับให้มีการขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา

วิธีใช้

[แก้ไข]

ใส่แม่แบบนี้ลงท้ายหน้าซึ่งหน้าต่อมาเป็นย่อหน้าใหม่ เช่น

หน้า 1 หน้า 2 เมื่อผสานหน้า จะให้ผลลัพธ์ดังนี้
หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ จะทรงพิมพ์หนังสือแจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา ผู้เปนมารดา{{ไม่ปฏิบัติการ}} ทรงฃอหนังสือมายังราชบัณฑิตยสภา กรรมการเหนว่า หนังสือเรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศผู้สร้างพระนครวัด พระนครธม เปนหนังสือซึ่งไม่ควรปล่อยให้หมดไป
  • หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ จะทรงพิมพ์หนังสือแจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา ผู้เปนมารดา
  • ทรงฃอหนังสือมายังราชบัณฑิตยสภา กรรมการเหนว่า หนังสือเรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศผู้สร้างพระนครวัด พระนครธม เปนหนังสือซึ่งไม่ควรปล่อยให้หมดไป

ถ้าไม่ใส่ {{ไม่ปฏิบัติการ}} ไว้ท้ายหน้าแรก หน้าทั้งสองก็จะเชื่อมกันไปเป็นย่อหน้าเดียวกัน ดังนี้

หน้า 1 หน้า 2 เมื่อผสานหน้า จะให้ผลลัพธ์ดังนี้
หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ จะทรงพิมพ์หนังสือแจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา ผู้เปนมารดา ทรงฃอหนังสือมายังราชบัณฑิตยสภา กรรมการเหนว่า หนังสือเรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศผู้สร้างพระนครวัด พระนครธม เปนหนังสือซึ่งไม่ควรปล่อยให้หมดไป หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ จะทรงพิมพ์หนังสือแจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร ณอยุธยา ผู้เปนมารดา ทรงฃอหนังสือมายังราชบัณฑิตยสภา กรรมการเหนว่า หนังสือเรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศผู้สร้างพระนครวัด พระนครธม เปนหนังสือซึ่งไม่ควรปล่อยให้หมดไป

ข้อยกเว้น

[แก้ไข]

ในหน้าที่ใช้ แม่แบบสารบัญ ให้เปลี่ยนไปใส่ {{ไม่ปฏิบัติการ}} ไว้ที่ส่วนต้นของหน้าถัดไปแทน