วิธีใช้:การตัดข้อความระหว่างหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การตัดข้อความระหว่างหน้า
หน้านี้ระบุวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตัดข้อความระหว่างหน้า (page break) ในเนมสเปซ "หน้า" (คือ หน้าที่มีชื่อหน้าขึ้นต้นว่า "หน้า:")

การเว้นวรรคระหว่างหน้า[แก้ไข]

ภาษาไทยเขียนข้อความแบบไม่มีวรรค (เรียกว่า "scriptio continua") เพราะฉะนั้น หน้าต่าง ๆ จะผสานไปโดยไม่เว้นวรรคระหว่างหน้า ซึ่งเป็นระบบเดียวกับในวิกิซอร์ซภาษาเอเชียส่วนใหญ่ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ (ต่างจากวิกิซอร์ซในภาษาที่ใช้อักษรโรมัน เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ)

แต่ถ้าต้องการให้เว้นวรรคระหว่างหน้า ให้ใส่ แม่แบบ:เว้นวรรค ไว้ท้ายหน้าแรก ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ{{เว้นวรรค}} ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

ถ้าไม่ใส่ {{เว้นวรรค}} จะผสานต่อเนื่องกันไป ดังนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

ย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา[แก้ไข]

โดยปรกติ เมื่อผสานหน้า ข้อความจะแสดงต่อเนื่องกันไปดังกล่าวมาแล้ว

แต่ถ้าย่อหน้าหนึ่ง ๆ จบในหน้าแรก และขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา ให้ใส่ แม่แบบ:ไม่ปฏิบัติการ ไว้ที่ท้ายหน้าแรก เพื่อบังคับให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

{{ไม่ปฏิบัติการ}}

 จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
  •  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
  •  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง

ถ้าไม่ใส่ {{ไม่ปฏิบัติการ}} จะผสานต่อเนื่องกันไป ไม่ขึ้นย่อหน้า (และไม่มีวรรคระหว่างหน้า) ดังนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง

ข้อความหน้าแรกจบด้วยยัติภังค์[แก้ไข]

ถ้าข้อความในหน้าแรกจบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (" - ") ให้คงยัติภังค์ไว้ได้ตามเดิม เมื่อผสาน เครื่องหมายยัติภังค์จะไม่ปรากฏ และข้อความจะเชื่อมกันเอง ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะ- ใภ้ใช้คล้องคอ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

แต่ถ้าต้องการให้แสดงยัติภังค์ในผลลัพธ์ ให้ใช้ แม่แบบ:ยัติภังค์ท้ายหน้า ช่วย ตามวิธีการที่ระบุในหน้าแม่แบบนั้นแล้ว

ลิงก์ถูกแบ่งระหว่างหน้า[แก้ไข]

เมื่อข้อความที่ต้องการลิงก์ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่หน้าหนึ่ง อีกส่วนอยู่อีกหน้า การจะลิงก์เสมือนเป็นข้อความหนึ่งเดียว ต้องใช้ แม่แบบ:เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้ และ แม่แบบ:จบข้อความที่ลิงก์ได้ ช่วย

วิธีการใช้ มีอธิบายโดยละเอียดในหน้าแม่แบบทั้งสองแล้ว

ตารางถูกแบ่งระหว่างหน้า[แก้ไข]

เมื่อตารางถูกแบ่งระหว่างหน้า ให้ทำดังนี้

ในหน้าแรก[แก้ไข]

ให้ใส่ส่วนท้ายของตารางไว้ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer) โดยให้จบกล่องข้อความตรงกลาง (body) ด้วย |- เท่านั้น ดังตัวอย่างนี้

ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
{| class="wikitable"
|-
! ที่
! รายการ
|-
| 1
| รายการที่ 1
|-
| 2
| รายการที่ 2
|-
ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer)
<!-- ทำบรรทัดว่างตรงนี้ไว้หนึ่งบรรทัด --> 
|}

ในหน้าถัดมา[แก้ไข]

ในหน้าถัดมา ให้ใส่ส่วนหัวของตารางไว้ในกล่องข้อความบนหน้า (header) และใส่ตารางที่เหลือไว้ในกล่องข้อความตรงกลาง (body) จนจบ ดังตัวอย่างนี้

ในกล่องข้อความบนหน้า (header)
{| class="wikitable"
|-
ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
<!-- ทำบรรทัดว่างตรงนี้ไว้หนึ่งบรรทัด --> 
|-
| 3
| รายการที่ 3
|-
| 4
| รายการที่ 4
|-
|}

แต่ถ้าตารางยังไม่จบในหน้านี้ ก็ทำตามวิธีการในหน้าแรกต่อ ๆ ไปจนถึงหน้าจบ จึงให้ปฏิบัติตามวิธีการสำหรับหน้านี้

เชิงอรรถถูกแบ่งระหว่างหน้า[แก้ไข]

ในกรณีที่เชิงอรรถ (footnote) ถูกแบ่งระหว่างหน้า กล่าวคือ เชิงอรรถอันหนึ่งยังไม่จบในหน้าแรก แล้วไปต่อในหน้าถัดมา ให้ทำดังนี้

ในหน้าแรก[แก้ไข]

ให้ใส่เชิงอรรถด้วยวิธีปรกติ โดยให้ตั้งชื่อเชิงอรรถนั้น ชื่ออะไรก็ได้ โดยการใส่ name = "ชื่อ" เข้าไปในโค้ด <ref> ดังตัวอย่างนี้

ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
ประโยค 1 ประโยค 2 ประโยค 3<ref name="เชิงอรรถ ก">ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ{{เว้นวรรค}}</ref>
ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer)
{{รายการอ้างอิง}}

ในกล่องข้อความท้ายหน้า ใส่แม่แบบแสดงรายการอ้างอิงตามปรกติ

ในหน้าถัดมา[แก้ไข]

ในหน้าถัดมา ให้ใส่เชิงอรรถด้วยโค้ด <ref> ตามปรกติ (โดยจะวางไว้ก่อนข้อความแรกสุดในหน้า หรือท้ายข้อความสุดท้ายในหน้า หรือจุดอื่น ๆ แล้วแต่จะเห็นสมควร) แต่ให้เพิ่มข้อความ follow = "ชื่อที่ตั้งไว้ในหน้าแรก" เข้าไป ดังตัวอย่างนี้

ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
ประโยค a ประโยค b ประโยค c<ref follow ="เชิงอรรถ ก">ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู</ref>
ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer)
{{รายการอ้างอิง}}

เมื่อผสาน ข้อความในเชิงอรรถทั้งสองหน้า จะแสดงต่อกันเป็นเชิงอรรถอันหนึ่งอันเดียวว่า "ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู"

แม่แบบถูกแบ่งระหว่างหน้า[แก้ไข]

ในกรณีที่แม่แบบถูกแบ่งระหว่างหน้า ต้องใช้แม่แบบเป็นชุดกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในหน้าแรก[แก้ไข]

ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}

ในหน้าถัดมา[แก้ไข]

ในกล่องข้อความบนหน้า (header)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ในกล่องข้อความท้ายหน้า (footer)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}

ในหน้าสุดท้าย[แก้ไข]

ในกล่องข้อความบนหน้า (header)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
ในกล่องข้อความตรงกลาง (body)
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}

ดูตัวอย่างกรณีข้างต้นนี้ในทุกหน้าของ ดัชนี:ประกาศเพลงชาติ (๒๔๗๗-๐๘-๒๐).pdf ซึ่งแสดงผลรวมเป็น ประกาศเพลงชาติ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2477

ชุดแม่แบบที่มี[แก้ไข]