ไก่แจ้

จาก วิกิซอร์ซ
บทอาขยาน บทหลัก ระดับประถมศึกษา  
รักเมืองไทย ไก่แจ้
รักษาป่า
คัดเลือกโดยกรมวิชาการ
ดอกสร้อยสุภาษิต
นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า ไก่แจ้
โดย: หม่อมเจ้าประภากร
จ้ำจี้
ร้องลำนางนาค


    ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอยฯ