ไซอิ๋ว/เล่ม ๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ปก ลงสารบัญ
พงศาวดารจีนเรื่อง
ไซอิ๋ว
เล่ม ๔ปกใน ขึ้นลงสารบัญหนังสือ
ไซอิ๋ว
เล่ม ๔
พิมพ์ครั้งที่ ๑
๑,๐๐๐ เล่ม
ราคาเล่มละ ๔ บาท
มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รัตนโกสินทรศก ๑๒๘
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ถนนราชบพิตร กรุงเทพฯหน้า (๑) ขึ้นลงสารบัญแจ้งความ


แจ้งความ หนังสือไซอิ๋วที่ข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นใหม่ในคราวนี้ ข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นไม่สู้มากนัก เพราะประสงค์จะให้แล้วเร็ว ด้วยได้ทราบว่า หนังสือเรื่องนี้มีผู้ประสงค์จะต้องการอ่านฟังมากด้วยกัน บัดนี้ เกรงว่า จะพิมพ์ขึ้นน้อยเกินไปสักหน่อย เมื่อจำหน่ายหมดแล้วจึงจะพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ท่านผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องการหนังสือเรื่องนี้อ่านเร็ว ๆ ก็ขอให้รีบมาซื้อไปเสีย แล้วข้าพเจ้าจะได้พิมพ์เรื่องอื่นต่อไป เพราะกว่าที่ข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีกในครั้งหลังต่อไปให้แล้วบริบูรณ์ได้ ก็ยังจะเป็นเวลาที่ต้องคอยนานอยู่

หรือถ้าท่านผู้ใดจะประสงค์ให้ทำปกงาม ๆ สำหรับจัดขึ้นตู้ห้องสมุดให้โอ่โถง หรือจะพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ แลใบเสร็จก็ได้ ข้าพเจ้าจะรับทำให้ท่านได้ตามความประสงค์ทุกอย่าง โดยคิดราคาก็ไม่สู้แพงนัก แต่พอสมควรเท่านั้นโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ตำบลถนนราชบพิตร กรุงเทพฯ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๘
นายเล็กหน้า (๓)–(๔) ขึ้นลงสารบัญคำนำ


ในไซอิ๋ว เล่ม ๔ นี้ ผู้แต่งก็ไม่ทราบว่า จะยังมีเนื้อความอยู่มากน้อยเท่าใด จึงกระทำให้เป็นเล่มเล็กไปดังนี้ เพราะเข้าใจว่า ยังจะมีเนื้อความอยู่มาก จึงได้กะประมาณว่า เล่มหนึ่งเป็นหกสิบยก ก็พอรูปสมุดเหมาะดี ครั้นผู้แปลส่งร่างแปลมาให้น้อยนักก็หมดเรื่อง จะผ่อนให้เล่มโตเท่าเสมอกันทั้งสี่เล่มก็ไม่ได้เสียแล้ว จึงจำเป็นต้องทำเล่ม ๔ เล็กเท่านี้

แต่จะอย่างไรก็ดี ควรท่านที่ซื้อเล่ม ๑, ๒, ๓ ไปอ่านแล้วควรต้องซื้อเล่ม ๔ ไปอ่านต่อไปอีก เพื่อได้ทราบความตลอดจนจบสิ้นเรื่อง โดยเหตุว่า เมื่อเขาไปไซทีดูลำบากยากเย็นเหลือเกิน ครั้นเวลาขากลับ ดูเป็นการรวดเร็วโดยกำลังอานิสงส์ของพระธรรมซึ่งเป็นของจริงชอบแท้ แต่กระนั้น ก็ยังแสดงให้เห็นว่า ผลกรรมอันชั่วร้ายย่อมติดตามบันดาลให้ผลปรากฏเช่นเมื่อขากลับเหาะมาบนอากาศ ก็ยังให้ตกลงมารับความยาก ต้องข้ามน้ำโดยการอาศัยเต่าใหญ่ ครั้นเต่าถามถึงธุระของเต่าที่สั่งพระถังซัมจั๋งไปว่า ให้ถามพระพุทธเจ้าดู สักเมื่อไรเต่าจึงจะพ้นทุกข์สิ้นเวรกรรมได้ พระถังซัมจั๋งเอาไปลืมเสีย มิได้ทูลถามพระพุทธเจ้า เมื่อเต่าถาม ก็ไม่มีอะไรจะตอบ นิ่งอั้นอยู่ เต่าโกรธ จึงได้จมน้ำลงไปเสีย จนพระคัมภีร์เปียกแทบจะเสียการที่ทำมาเป็นอันมากแล้ว แลมามีเหตุขึ้นดังนั้นก็เพื่อจะแสดงโทษให้เห็นว่า ยังไม่สิ้นโทษของพระถังซัมจั๋งก่อน ต้องเป็นเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดครั้ง จึงจะหมดโทษที่ทำผิดไว้

ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านผู้แต่งเดิมก็มีความเชื่อผลกรรมมั่นคงเหมือนกัน แต่ขออย่าให้ท่านในทุกวันนี้เห็นวิปลาสผิดแผกไปแก่คนโบราณเลย เนื้อเรื่องก็เพียงฟังเล่นเท่านั้น แต่ใจความแลข้อสำคัญควรจะใส่ใจให้มาก เพราะความจริงใครทำบาปทำกรรมทำชั่วลงไว้แล้ว จำจะต้องรับผลของบุญแลบาป เช่นแก่พระถังซัมจั๋งตั้งแต่ลงสู่ครรภ์มารดามาก็ได้รับความยากตลอดมา เพราะเป็นอคารวตาประมาทธรรมนิดหนึ่งเท่านั้นยังเป็นได้มากมายถึงเพียงนี้ จึงไม่ควร เราเท่าทั้งหลายอย่ามีความประมาทเลยหน้า (๕)–(๖) ขึ้นลงสารบัญไซอิ๋ว/เล่ม ๔/(๓)สารบัญ ขึ้นสารบัญ[1]


ตอน ชื่อตอน หน้า
ไทย จีน อังกฤษ
 • สี่สมณะรับพระราชเลี้ยงในสวนหลวง
 • นางปิศาจแสวงหาสุขทางกามแต่ไร้ผล
 • 四僧宴樂御花園
 • 一怪空懷情慾喜
 • Four priests are feted at the royal garden;
 • One fiend vainly longs for sensual joys.
 • จริงเท็จประสาน นางกระต่ายหยกถูกจับได้
 • นางปิศาจกลับใจคืนสู่เทวโลก
 • 假合真形擒玉兔
 • 真陰歸正會靈元
 • Falsely assuming true form, the jade hare's caught;
 • True Yin returns to the right to join Numinous Source.
๑๕
 • เศรษฐีเข่า (เข่าญ่วนหลาย) รับอริยสงฆ์
 • พระถังซัมจั๋งไม่รับสินทรัพย์
 • 寇員外喜待高僧
 • 唐長老不貪富貴
 • Squire Kou gladly receives a noble priest;
 • The elder Tang does not covet riches.
๒๙
 • องค์เนื้อนาบุญและคณะประเชิญเหตุร้าย
 • เห้งเจียถอดวิญญาณช่วยอาจารย์
 • 金酬外護遭魔毒
 • 聖顯幽魂救本原
 • Gold-dispensing external aid meets demonic harm;
 • The sage reveals his soul to bring restoration.
๔๐
 • ต่อเมื่อวานรและอาชาละพยศ จึงเข้าถึงแก่นแท้
 • ก็เมื่อเสร็จสรรพกิจ จึงดวงตาเห็นธรรม
 • 猿熟馬馴方脫殼
 • 功成行滿見真如
 • Only when ape and horse are tamed will shells be cast;
 • With merit and work perfected, they see the Real.
๖๒
 • กรรมเก่าเก้าทวีเก้าสูญสิ้น บาปเคราะห์จึงดับสิ้น
 • งานสามทวีสามแล้วเสร็จ มรรคผลจึงคืนสู่มูลราก
 • 九九數完魔剗盡
 • 三三行滿道歸根
 • Nine times nine ends the count and Māra's all destroyed;
 • The work of three times three done, the Dao reverts to its root.
...
 • กลับบุริมทิศ
 • ห้าสงฆ์ลุนิพพาน
 • 徑回東土
 • 五聖成真
 • They return to the Land of the East;
 • Five sages become perfected.
...เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 1. สารบัญเพิ่มโดยวิกิซอร์ซ ต้นฉบับไม่ได้แบ่งเป็นตอน ๆ เช่นนี้ ส่วนตอนที่ปรากฏนี้ วิกิซอร์ซเทียบเอากับต้นฉบับจีน เพื่อประโยชน์ในการอ่าน
เล่ม ๓ ขึ้น