คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำอาราธนา
และ
ถวายทานต่าง ๆ
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระวิเศษบรรณการ (พวง สุตตะภวานนท์)
ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม (วัดตะเคียน)
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙


 • พิมพ์ที่ ร.พ.พาณิชย์เจริญ วงเวียนใหญ่ ธนบุรี
 • นายนพ เจริญพิทักษ์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา ๒๔๙๙

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ. (2499). ธนบุรี: โรงพิมพ์พาณิชย์เจริญ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระวิเศษบรรณการ (พวง สุตตะภวานนท์) ณเมรุวัดมหาพฤฒาราม (วัดตะเคียน) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก